Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khách sạn Biển Kim Cương

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khách sạn Biển Kim Cương

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Hưng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác