Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khách sạn Grand Mercure Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Blooming Tower

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 17.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác