Khách sạn Hoàng Trà

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khách sạn Hoàng Trà

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hoàng Trà

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.600.000.000 VNĐ  

Công trình khác