Khu du lịch Laguna Lăng Cô II

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khu du lịch Laguna Lăng Cô 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Laguna (Hàn Quốc)

- Địa điểm : Lăng Cô-Huế

- Giá trị hợp đồng : 30.270.000.000 VNĐ  

Công trình khác