Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khu liên hợp thép Formosa

 

Khu liên hợp thép Formosa

– Tên dự án : Khu liên hợp thép Formosa

– Chủ đầu tư : Tập đoàn thép Hưng Nghiệp Hà Tĩnh (Đài Loan)

–  Địa điểm : Hà Tĩnh

– Giá trị hợp đồng : 45.000.000.000 VNĐ

Hình ảnh

 

Công trình khác