Khu xử lý nước thải Sơn Trà – Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khu xử lý nước thải Sơn Trà - Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : TP. Đà Nẵng

- Địa điểm : Sơn Trà - Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác