Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy dây dẫn điện YVL Việt Nam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy dây dẫn điện YVL Việt Nam

- Chủ đầu tư : Công ty YVL Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ   

Công trình khác