Nhà máy Foster Electric

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy Foster Electric

- Chủ đầu tư : Công ty Foster Electric (Nhật Bản)

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác