Nhà máy Hydra Việt Nam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy Hydra Việt Nam

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Hydra-Cộng hòa Czech

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ  

Công trình khác