Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 20.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác