Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược GMP

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược GMP

- Chủ đầu tư : Công ty CP Dược phẩm Danapha

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác