Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất vỏ lon Crown

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Crown 

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác