Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy SODA

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy SODA

- Chủ đầu tư : Công ty CP Sản xuất Soda Quảng Nam 

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000 VNĐ

 

Công trình khác