Nhà xưởng Morito

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà xưởng Morito

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng- Tập đoàn Morito

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác