Siêu thị Coop Mart

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ VDA Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Công ty CP TMDV VDA Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác