Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Sunrise Seaside Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Sunrise Seaside Resort

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Sun Group

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.500.000.000 VNĐ  

Công trình khác