Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Trụ sở Ngân hàng Ngoại Thương Tam Kỳ Quảng Nam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Trụ sở Ngân hàng Ngoại Thương Tam Kỳ Quảng Nam

- Chủ đầu tư : Ngân hàng Ngoại Thương

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác