Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Ngân hàng TMCP Vietcombank Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác