Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Trung tâm thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Trung tâm thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác