Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Xử lý môi trường ở Sân bay Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Xử lý môi trường ở Sân bay Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bộ Quốc Phòng-Quân chủng Phòng Không Không Quân

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.700.000.000 VNĐ  

Công trình khác