A solid foundation - creating thousands of beliefs

Ky Lam Bridge

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Cầu Kỳ Lam

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 31.500.000.000 VNĐ 

Other works