Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cầu Kỳ Lam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Kỳ Lam

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 31.500.000.000 VNĐ 

Công trình khác