Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Brilliant Hotel

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Brilliant Hotel

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Ngũ Long

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác