Cầu Nguyễn Tri Phương

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Nguyễn Tri Phương

- Chủ đầu tư : Ban Quản lý Công trình ưu tiên Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác