Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Dự án M-Garden City Đà Nẵng

Bê tông Dufago hoàn thành đổ dầm console và các hạng mục khác tại dự án M-Garden city đà nẵng.

Dầm là một trong những phần khó khăn và xương sống nhất của dự án. Ngày 10 tháng 11 năm 2021 Dufago đã hoàn thành hạng mục này. Với kích thước dầm chuyển lớn nhất 2650m x 2500m với 3 dầm console dài 8,75m. Hệ dầm chuyển tầng quan trọng này có diện tích sàn 810m2 với nhiều chi tiết kết cấu rất phức tạp,  tổng khối lượng bê tông được sử dụng là 730m3.

Cùng xem những hình ảnh Dufago tại M Garden City Đà Nẵng bên dưới- là một trong những dự án được Archdaily đánh giá có quy mô lớn và kiến trúc độc đáo trên thế giới.

 

Công trình khác