Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khu phức hợp MONACHY Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: EVN Land

- Chủ đầu tư : Công ty CP Bất Động Sản Điện lực

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.900.000.000 VNĐ  

Công trình khác