Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khách sạn Novotel Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khách sạn Novotel Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Sun Group.

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

Công trình khác