Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ

- Chủ đầu tư : Tập Đoàn Universal Alloy Corpotation ( UAC - Hoa Kỳ )

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác