Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

- Chủ đầu tư : Công ty INAX Việt Nam 

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác