Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng :  4.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác