Chinese (Simplified)EnglishJapaneseVietnamese

Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

The Hyatt Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: The Hyatt Resort

- Chủ đầu tư : Indochina Land

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ  

Công trình khác