Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

The Ocean Villas Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: The Ocean Villas Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VinaCapital

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.500.000.000 VNĐ 

Công trình khác