Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cảng chân mây lăng Cô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cảng chân mây lăng Cô

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa điểm : Lăng Cô - Huế

- Giá trị hợp đồng : 20.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác