Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Diamond Tower

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Diamond Tower

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu FOODINCO thuộc Tập đoàn ALPHANAM

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác