Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Dự án nút giao thông cầu Trần Thị Lý – Đà Nẵng

Với sự tin tưởng từ chủ đầu tư, đầu năm 2020 đến nay Dufago đã bắt tay vào tham gia công trình xây dựng nút giao thông cầu Trần Thị Lý với tổng số vốn đầu tư lên đến 723 tỷ.

Trong đó 20.000 khối bê tông đã được Dufago cung cấp trong suốt quá trình xây dựng.

Xem lại những hình ảnh của bê tông Dufago tại dự án dưới đây:

Công trình khác