Kerry Đà Nẵng Logistics

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Kerry Đà Nẵng Logistics

- Chủ đầu tư : Công ty Tín Thành

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác