Le Meridian Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Le Meridian Resort

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác