Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Giáo dục Kinderworld Singapore 

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus

Công trình khác