Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk

- Chủ đầu tư : Công ty sữa Vinamilk

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác